pilotuak :: pilotos

Gorka Timur Arrien (EUK-607) Pilotuaren Hegaldiak
Vuelos del Piloto Gorka Timur Arrien (EUK-607)

Zenb/Nº
Data/Fecha
Ordua/Hora
Irt./Sal.
Hel./Lleg.
Hegz/Avión
Luze/Dist.
Iraun/Dur.
Ez da hegaldirik aurkitu // No se han encontrado vuelos