Euskalairren, eskuzko erreporte sistema bat daukagu. Sistema hau, gure hegaldiaren datu guztiekin inprimaki bat betetzen egiten da, inprimakia bete eta gero bidaliz, gure data basetan datu hauek sartu ahal izanik.

En Euskalair disponemos de un sistema manual de reportes que consiste en rellenar un formulario con todos los datos de nuestro vuelo, una vez rellenado enviamos este formulario para poder cargar estos datos en nuestra base de datos.

Hegaldia txostendu / Reportar vueloFSACARS-a, bai hegaldien erreportea (PIREPS) automatizatzen lagunduko digun, bai hegaldien edozein momentuko laburpen zehatz bat lortzen utziko digun programa bat da.

Hegaldia hasi aurretik, edozein PIREPekiko antzekoa den inprimakia betetzen dugu. Bertan oinarrizko datuak eskatuko digute (irteera, helmuga, ordezkoa, hegaldi maila,bidea, etab.)

Lurreratu bezain pronto, PIREP bat automatikoki sortuko da eta klik soil baten bitartez bidaliko dugu, gure hegaldiaren datuak data basean une berean kargatuz baita ere.

El FSAcars es un programa que nos permitirá automatizar los reportes de vuelo (PIREPS), así como obtener un resumen detallado de cada momento del vuelo.

Antes de comenzar el vuelo, rellenamos un formulario similar a cualquier PIREP, donde se nos piden los datos básicos (origen, destino, alternativo, nivel de vuelo, ruta, etc.).

Una vez aterrizados se genera un PIREP automáticamente y lo enviamos con un simple click el cual carga todos los datos del vuelo en nuestra base de datos.

FSACARS deskargatu / Descargar FSACARS